معرفی آموزشگاه

تدریس ومشاوره توسط مدرسین ومشاورین تیزهوشان ونمونه دولتی

تدریس دروس ریاضی، فیزیک،شیمی،زیست و…،برگزاری کارگاه های مشاوره به صورت انفرادی و گروهی در شعب مختلف در سراسر شیراز